Zmiana w prawie spadkowym

W dniu 18.10.2015 roku weszła w życie nowe zasady spadkobrania. Nowelizacja jest bardzo korzystna dla spadkobierców, ponieważ nie będą oni już narażeni na negatywne skutki bierności w razie zgonu spadkobiercy.

Bardzo często zdarza się tak, że rodzina nie przeprowadza postępowania spadkowego sądząc, że zmały, nie pozostawił po sobie żądnego spadku. Po kilku miesiącach lub latach mogło się okazać, że zmarły posiadał długi, którymi obciążona zostaje rodzina zmarłego.

Na skutek nowelizacji zostanie zmieniona zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Proste przyjęcie spadku oznacza, że jeśli spadkobierca spadku nie odrzuci, to przyjmuje wszystkie aktywa i długi, za które będzie musiał odpowiadać swoim majątkiem. W świetle nowelizacji, jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub dowiedzeniu się o tytule swojego powołania do spadku), to odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W takim przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostanie ograniczona jedynie do wartości stanu czynnego spadku (aktywów). Obecnie ustawodawca przewiduje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia tylko w przypadku pewnych kategorii osób (w szczególności małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób prawnych). Dlatego nowelizacja jest korzystna i wprowadza ochronę spadkobierców przed ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

UWAGA: Nowe zasady mają zastosowanie, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po 18.10.2015 r.

Witamy !!!!

Kancelaria Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego Małgorzata Karolczyk-Pundyk od 5 lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i organizacji związkowych. Nasze usługi świadczymy także wszystkim obywatelom w każdym zakresie prawa. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, sporządzeniem pism procesowych, umów, opinii prawnych, wszelkich dokumentów oraz prowadzeniem szkoleń i negocjacji.

Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne fachowe podejście do problemu. Gwarantujemy uczciwe podejście do sprawy, rzetelną i terminową obsługę. Pracujemy szybko i skutecznie, a przede wszystkim dbamy o dobro i interes naszych klientów tak, aby ich sprawy były załatwione najlepiej jak to możliwe i w możliwie najniższych kosztach finansowych i emocjonalnych.

Nasze usługi charakteryzują się przejrzystością cen. Klient zawsze z góry wie ile zapłaci za usługę ? posiadamy stałe cenniki.

Zapraszamy do współpracy :)

Współpraca z IPOL TV

Od kilku miesięcy Małgorzata Karolczyk-Pundyk współpracuję z telewizją IPOL TV. Na antenie prowadzi program pt. Telewizyjna Poradnia Prawna, w którym odpowiada na pytania widzów zadawane na żywo. Jeśli w danym momencie nie ma pytań, przeprowadza wykład z zakresu prawa dotyczący kwestii, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce zawodowej.

Zapraszamy na program w każdą niedzielę o godz. 18.00

Powtórki programu znajdują się na stronie youtube.com