Katalog usług – usługi prawne

Nasza Kancelaria udziela porad prawnych z całego zakresu prawa krajowego.

Cena porady wynosi od 50 zł brutto. Czas realizacji porady wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy (przy czym z reguły porady udzielamy niezwłocznie).

Za pośrednictwem naszego serwisu można zamówić poradę on line lub złożyć zapytanie w sprawie porady poprzez wiadomość e-mailową.

Porada prawna to zwięzła odpowiedź na pytanie użytkownika, zawierające wskazówki co do dalszego działania i określająca ryzyko procesowe. Porady udzielane są przeważnie w prostszych sprawach, niewymagających głębszej analizy orzecznictwa i akt sprawy. Porada stanowi maksymalnie 1 stronę maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).

 

6