Opinie prawne

Opinia prawna jest dokumentem, w którym kancelaria dokonuje analizy prawnej przedstawionego przez klienta problemu. Dlatego opinia jest dokumentem podpisanym przez prawnika. Opinię wysyłamy pocztą bądź skanem na adres e-mailowy klienta.

Ceny opinii są różne i zależą od ich objętości i stopnia trudności.

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje opinii:

-opinia prosta – 2 strony maszynopisu – cena 200 zł brutto (przywołane podstawowe orzecznictwo i piśmiennictwo)

-opinia poszerzona – minimum 4 strony maszynopisu – cena 400 zł brutto (przywołane różne poglądy orzecznictwa i doktryny, dogłębna analiza).

Obie w czcionce Times New Roman 12, interlinia 1,5. Czas realizacji opinii wynosi maksymalnie dwa dni robocze.

Wykonujemy opinie na każdy zlecony temat.

 

opiniaprostaopiniaszeroka