Opinie prawne

Opinia prawna jest dokumentem, w którym kancelaria dokonuje analizy prawnej przedstawionego przez klienta problemu. Dlatego opinia jest dokumentem podpisanym przez adwokata. Opinię wysyłamy pocztą bądź skanem na adres e-mailowy klienta.

Wykonujemy opinie na każdy zlecony temat.