Dane kontaktowe

Zapraszamy do biura w Gliwicach przy ul. Szybowcowej 9/II (lokal użytkowy z wejściem od ulicy).

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30.

telefon: +48 781-729-460 lub 668 654 441
email: biuro@kancelaria-porada.pl

klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informuję, że administratorem danych
osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Pundyk-Glet, ul.Szybowcowa 9/II,  44-100 Gliwice, biuro@kancelaria-porada.pl

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  b RODO w celu
realizacji usługi porady prawnej, zakupu książki, korzystania z usług strony. Pana/Pani dane osobowe Administrator
może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej,
organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie
przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski.

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji
świadczeń związanych z usługą oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Pani/Panu przysługują uprawnienia określone w art. 13 RODO.
Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność
prowadzenia korespondencji emailowej. Nie przekazujemy danych do państwa
trzeciego. Nie profilujemy danych.