Dla związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji

Każda organizacja społeczna funkcjonuje w obrocie. Część z nich zatrudnia pracowników, kupuje nieruchomości, zawiera umowy na abonament telefoniczny. Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą organizacji społecznych, zarówno stowarzyszeń, fundacji jak i związków zawodowych.

Fundacje i stowarzyszenia najczęściej korzystają z naszej obsługi w zakresie:

-rejestracji w KRS

-tworzenia uchwał, brania udziału w walnych zebraniach członków lub delegatów

-sporządzania projektów dokumentów

-doradztwa w zakresie bieżącej działalności

-zabezpieczenia prawnego pikiet, manifestacji, zbiórek pieniędzy i loterii.

 

Nasza kancelaria zajmuje się obsługą prawną organizacji związkowych od momentu ich zarejestrowania przez cały okres działalności. W zakresie obsługi organizacji związkowych zajmujemy się w szczególności:

 • rejestracją organizacji związkowych i rejestracją zmian w KRS
 • tworzeniem statutów organizacji
 • bierzemy udział w negocjacjach z pracodawcą
 • tworzeniem opinii prawnych
 • udzielaniem porad dotyczących prawa pracy i funkcjonowania organizacji związkowych
 • sporządzaniem i opiniowaniem projektów regulaminów pracy oraz układów zbiorowych pracy
 • współpracą z radami pracowników
 • obsługą walnego zebrania członków lub delegatów
 • tworzeniem uchwał związkowych
  Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą „prawnik na telefon”.