Monitoring w zakładzie pracy

Aktualnie rejestrowanie pracowników przy pomocy monitoringu nie jest uregulowane przepisami prawa. Niemniej ten stan ma się zmienić, ponieważ zgodnie z nowym projektem Przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych pracodawca będzie mógł stosować monitoring, ale tylko w zakresie rejestracji obrazu. To oznacza, że nie będzie dozwolona rejestracja dźwięku. Monitoring nie będzie mógł być stosowany w pomieszczeniach socjalnych.

Niebawem okaże się, w jakim zakresie przepisy te zostaną wprowadzone oraz czy projekt będzie modyfikowany.