Wniosek o opinię prawną


Prosimy o wypełnienie formularza oraz zaznaczenie, jaką opinię Państwo zamawiają

Nazwa zamawiającego:
Imię nazwisko:
Adres e-mail:
Ulica:
Miejscowość, kod:
   
Chcę otrzymać fakturę VAT:
NIP:
   
Znam i akceptuję regulamin serwisu:
   
   
Wybierz rodzaj zamawianej opinii prawnej
Opinia prosta - 2 strony maszynopisu
- przywołanie podstawowe orzecznictwo i piśmienictwo - 200 zł

Opinia szeroka - minimum 4 strony maszynopisu
- analiza obejmuje szeroki zakres orzeczcznictwo i piśmienictwo - 400 zł
Temat:
   
Opis zgloszenia
   
   
   


Na tym etapie jeszcze nie finalizujesz zakupu opinii prawnej.
Za chwilę zostaniesz przekierowany do strony swojego banku (operatora płatności on-line) gdzie będziesz mógł zatwierdzić chęć zakupu.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest FPPP Małgorzata Pundyk-Glet, ul. Chodkiewicza 31/2, 44-100 Gliwice, biuro@kancelaria-porada.pl

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO w celu realizacji usługi porady prawnej. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów

firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski.

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z usługą oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Pani/Panu przysługują uprawnienia określone w art. 13 RODO. Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji emailowej. Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego. Nie profilujemy danych.
 

Menu nawigacyjne